Tribal Council

 

Thomas Williston

Thomas Williston, Speaker

District No. 1
Idabel, OK 74545
(580) 212-4776
Email
 

Tony Ward

Tony Ward

District No. 2
Broken Bow, OK 74728
(580) 380-6729
Email

Eddie Bohanan

Eddie Bohanan

District No. 3
Muse, OK 74949
(580) 579-1219
Email

Jess Henry

Jess Henry

District No. 4
Pocola, OK 74902
(580) 740-6753
Email

Ron Perry

Ronald Perry, Secretary

District No. 5
Stigler, OK 74462
(918) 448-8755
Email

Jennifer Woods

Jennifer Woods, Chaplain

District No. 6
Hartshorne, OK 74578
(580) 775-5760
Email

Joey Tom

Joey Tom

District No. 7
Wright City, OK 74766
(580) 380-8980
Email
 

Perry Thompson

Perry Thompson

District No. 8
Hugo, OK 74743
(580) 317-4188
Email

James Dry

James Dry

District No. 9
Durant, OK 74701
(580) 916-0993
Email

Anthony Dillard

Anthony Dillard

District No. 10
Caney, OK 74533
(580) 775-4723
Email
 

 

Robert Karr

Robert Karr

District No. 11
McAlester, OK 74501
(580) 579-2680
Email 

 

James Frazier

James Frazier

District No. 12
Coalgate, OK 74538
(580) 775-4720
> Email 

 

Council Meetings & Bills